Thuajuni të humburve në zemër

Khs. Is 35

Numri: 172

Thuajuni të humburve në zemër

Khs. Is 35

Numri: 172

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Në hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj