Aleluja, Ja vjen mbretëria

Khs. 1 Kor 4, 9-13

Numri: 146

Si të dënuar me vdekje

Khs. 1 Kor 4, 9-13

Numri: 146

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj