Shtypësi

Khs. Is 63, 1-6

Numri: 157

Shtypësi

Khs. Is 63, 1-6

Numri: 157

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj