Shpirti i Zotit është mbi mua

Khs. Lk 4, 18-19

Numri: 156

Shpirti i Zotit është mbi mua

Khs. Lk 4, 18-19

Numri: 156

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje të Eukaristisë, Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj