Shoh qiejt e hapur

Khs. Zb 19, 11-20

Numri: 155

Shoh qiejt e hapur

Khs. Zb 19, 11-20

Numri: 155

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje të Eukaristisë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj