Shkoni e shpallni vëllezërve të mi

Khs. Mt 28, 7-10; 16-20

Numri: 153

Shkoni e shpallni vëllezërve të mi

Khs. Mt 28, 7-10; 16-20

Numri: 153

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj