Sa të bukura janë tendat e tua

Khs. Nr 23, 7-24

Numri: 143

Sa të bukura janë tendat e tua

Khs. Nr 23, 7-24

Numri: 143

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë, Paqe

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj