Rrëshajët

Khs. Vap 2, 1-13

Numri: 141

Rrëshajët

Khs. Vap 2, 1-13

Numri: 141

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj