Resurrexit

Khs. Gjn. 15, 12v

Numri: 140

Resurrexit

Khs. Gjn. 15, 12v

Numri: 140

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj