Qengjesha e Hyjit

Khs. Mt 1. 18vv; Nr 5, 11-31

Numri: 139

Qengjesha e Hyjit

Khs. Mt 1. 18vv; Nr 5, 11-31

Numri: 139

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj