Predikimi në mal

Khs. Lk 6, 20-30.37

Numri: 137

Predikimi në mal

Khs. Lk 6, 20-30.37

Numri: 137

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj