Populli që ecte në errësirë

Khs. Is 9, 1-5

Numri: 135

Populli që ecte në errësirë

Khs. Is 9, 1-5

Numri: 135

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj