O vdekje, ku është fitorja jote?

Khs. 1 Kor 15

Numri: 126

O vdekje, ku është fitorja jote?

Khs. 1 Kor 15

Numri: 126

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj