O qiej prej së larti vesoni

Khs. Is 45, 8

Numri: 125

O qiej prej së larti vesoni

Khs. Is 45, 8

Numri: 125

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj