Nuk është këtu

Khs. Mt 28, 1-7

Numri: 118

Nuk është këtu

Khs. Mt 28, 1-7

Numri: 118

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj