Një shenjë e madhe

Khs. Zb 12

Numri: 120-121

Një shenjë e madhe

Khs. Zb 12

Numri: 120-121

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Në fund të Eukaristisë, Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj