Një filiz lind nga trungu i Jeseut

Khs. Is 1, 1-11a

Numri: 119

Një filiz lind nga trungu i Jeseut

Khs. Is 1, 1-11a

Numri: 119

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Në paqe, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj