Ngushëllojeni popullin tim

Khs. Is 40, 1-11 – Melodi Hebraike

Numri: 112

Ngushëllojeni popullin tim

Khs. Is 40, 1-11 – Melodi Hebraike

Numri: 112

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje, Në hyrje të Eukaristisë, Në fund të Eukaristisë, Në paqe

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj