Ngjishuni me armaturën e Hyjit

Khs. Ef 9, 11-17

Numri: 113

Ngjishuni me armaturën e Hyjit

Khs. Ef 9, 11-17

Numri: 113

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj