Nëse jeni ngjallur me Krishtin

Khs. Kol 3, 1-4

Numri: 107

Nëse jeni ngjallur me Krishtin

Khs. Kol 3, 1-4

Numri: 107

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj