Në mes të një turme të madhe

Khs. Lk 8, 42-48

Numri: 104

Në mes të një turme të madhe

Khs. Lk 8, 42-48

Numri: 104

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj