Merrmë në qiell

Khs. Fil 1, 23

Numri: 97

Merrmë në qiell

Khs. Fil 1, 23

Numri: 97

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në fund të Eukaristisë, Ardhjes-Krishtlindje, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj