Maria, Nëna e Kishës

Khs. Gjn 19, 26-34

Numri: 95

Maria, Nëna e Kishës

Khs. Gjn 19, 26-34

Numri: 95

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit, Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj