Mari, shtëpia e bekimit

Khs, Gjn 2, 1-10

Numri: 92

Mari, shtëpia e bekimit

Khs, Gjn 2, 1-10

Numri: 92

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj