Magnificat

Kënga e Magnificat-it – Khs. Lk 1, 46-55

Numri: 90

Magnificat

Kënga e Magnificat-it – Khs. Lk 1, 46-55

Numri: 90

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj