Ma rrëmbeve zemrën

Khs. Kk 4, 9-5, 1

Numri: 207

Ma rrëmbeve zemrën

Khs. Kk 4, 9-5, 1

Numri: 207

Etapa e Ecjes

Zgjedhje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj