Le të më puthë

Khs. Kk 1, 2-4.7-8

Numri: 86

Le të më puthë

Khs. Kk 1, 2-4.7-8

Numri: 86

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj