La espada

Khs. Ez 21, 14-22

Numri: 80

La espada

Khs. Ez 21, 14-22

Numri: 80

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme, Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj