Ky është urdhëri im

Khs. Gjn 15, 12vv

Numri: 79

Ky është urdhëri im

Khs. Gjn 15, 12vv

Numri: 79

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj