Kush është ajo

Khs. Kk 8, 5-7

Numri: 78

Kush është ajo

Khs. Kk 8, 5-7

Numri: 78

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në Verë, Në fund, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj