Kush do të na ndajë

Khs. Rom 8, 34-39

Numri: 77

Kush do të na ndajë

Khs. Rom 8, 34-39

Numri: 77

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj