Krishti u ngjall

Khs. 1 Kor 15, 54-58

Numri: 73

Krishti u ngjall

Khs. 1 Kor 15, 54-58

Numri: 73

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj