Krishti është drita

Khs. Gjn 14, 6

Numri: 72

Krishti është drita

Khs. Gjn 14, 6

Numri: 72

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj