Kështu flet Ameni

Khs. Zb 3, 14-20

Numri: 71

Kështu flet Ameni

Khs. Zb 3, 14-20

Numri: 71

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj