Kënga e tre të rinjve në furrë - Pjesa 2

Khs. Dan 3, 57-88

Numri: 70

Kënga e tre të rinjve në furrë - Pjesa 2

Khs. Dan 3, 57-88

Numri: 70

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj