Kënga e tre të rinjve në furrë - Pjesa 1

Khs. Dan 3, 52-57

Numri: 69

Kënga e tre të rinjve në furrë - Pjesa 1

Khs. Dan 3, 52-57

Numri: 69

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj