Kënga e të çliruarve

Khs. Is 12, 4-6

Numri: 68

Kënga e të çliruarve

Khs. Is 12, 4-6

Numri: 68

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj