Kënga e Jozuehut

Khs. Jz 24, 2-18

Numri: 66

Kënga e Jozuehut

Khs. Jz 24, 2-18

Numri: 66

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj