Kam shtrirë duart e mia

Khs. Ode XXVII nga Salomoni

Numri: 64

Kam shtrirë duart e mia

Khs. Ode XXVII nga Salomoni

Numri: 64

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë kungimit, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj