Ka një kohë për çdo gjë

Khs. Kishtari 3, 1-5

Numri: 62

Ka një kohë për çdo gjë

Khs. Kishtari 3, 1-5

Numri: 62

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj