Jeruzalem i rindërtuar

Kënga e Tobisë – Khs. Tb 13, 11-18

Numri: 58

Jeruzalem i rindërtuar

Kënga e Tobisë – Khs. Tb 13, 11-18

Numri: 58

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në paqe, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj