Ja shërbëtori im

Kënga e parë e Shërbetroit të Jahveut Khs. Is 42 ,1-4

Numri: 55

Ja shërbëtori im

Kënga e parë e Shërbetroit të Jahveut Khs. Is 42 ,1-4

Numri: 55

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë kungimit, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj