Ja po vij, po vij së shpejti

Khs. Zb 22, 12vv

Numri: 54

Ja po vij, po vij së shpejti

Khs. Zb 22, 12vv

Numri: 54

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj