Ik, i dashuri im

Khs. Kk 8, 10-14

Numri: 52

Ik, i dashuri im

Khs. Kk 8, 10-14

Numri: 52

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Në fund, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj