Himni i Kenosis-Krishti Jezus është Zoti

Khs. Fil 2, 1-11

Numri: 46

Himni i Kenosis-Krishti Jezus është Zoti

Khs. Fil 2, 1-11

Numri: 46

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë kungimit, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj