Himni i dashurisë

Khs. 1 Kor 13, 1-7

Numri: 45

Himni i dashurisë

Khs. 1 Kor 13, 1-7

Numri: 45

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj