Himni i Ardhjes

Khs. Himni Gregorian “Vox clara ecce intonat”

Numri: 44

Himni i Ardhjes

Khs. Himni Gregorian “Vox clara ecce intonat”

Numri: 44

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj