Ejani tek unë të gjithë ju

Khs. Mt 11, 28-30

Numri: 35

Ejani tek unë të gjithë ju

Khs. Mt 11, 28-30

Numri: 35

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj