Do t'ju heq prej paganëve

Khs. Ez 36, 24-28

Numri: 24

Do t'ju heq prej paganëve

Khs. Ez 36, 24-28

Numri: 24

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj