Do të t'shohin mbretërit

Kënga e dytë e Shërbëtorit të Jahveut Khs. Is 49, 1-16

Numri: 25

Do të t'shohin mbretërit

Kënga e dytë e Shërbëtorit të Jahveut Khs. Is 49, 1-16

Numri: 25

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje, Në verë, Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj